<< April May 2020 June >>
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
27.4. 28.4. 29.4. 30.4. 1.5. 2.5. 3.5.
             
             
4.5. 5.5. 6.5. 7.5. 8.5. 9.5. 10.5.
08:30 $5 pp Courts by skill level In5 Out4
10:30 $5 pp - Courts by skill level In0 Out0
09:00 $5 pp - Courts by skill level In3 Out1
10:15 $5 pp - Courts by skill level In0 Out0
     
15:30 $5 pp - courts by skill level In0 Out2
16:00 $5 pp Open Play In11 Out2
18:00 $5 pp In8 Out2
       
11.5. 12.5. 13.5. 14.5. 15.5. 16.5. 17.5.
             
             
18.5. 19.5. 20.5. 21.5. 22.5. 23.5. 24.5.
       
18:00 $5 pp Court In3 Out1
08:30 $5 pp - 4 courts - OPEN PLAY In3 Out1
08:00 $5 pp - Courts by skill level In2 Out0
       
18:00 $5 pp In0 Out0
10:45 #5 pp - Courts by skill level In4 Out1
09:45 $5 pp - Courts by skill level In3 Out1
25.5. 26.5. 27.5. 28.5. 29.5. 30.5. 31.5.